خانه نویسندگان مطالب توسط مهدی رضائی مهر

مهدی رضائی مهر

169 مطالب 22 دیدگاه‌ها
من مهدی رضائی مهر هستم ، مـوسـس وب سـایـت ازهـیـچ | ایـده بـگـیر و شـروع کـن ! از سال ۱۳۸۸ در حوزه اینترنت فعالیت می کنم .شما می توانید از طریق اینستاگرام یا توییتر من را دنبال کنید.

ببیشتر خوانده شده اند