خانه نویسندگان مطالب توسط مهدی رضائی مهر

مهدی رضائی مهر

208 مطالب 29 دیدگاه‌ها
من مهدی رضائی مهر هستم ، مـوسـس وب سـایـت ازهـیـچ | ایـده بـگـیر و شـروع کـن ! از سال ۱۳۸۸ در حوزه اینترنت فعالیت می کنم .و به شدت به حوزه اقتصاد و مشاغل مورد نیاز کشورهای جهان و همچنین دنیای تکنولوژی علاقه مند هستم. توییتر و ایمیل جهت ارتباط من با شما . 🌏