مهاجرت کشاورزی به اروپا چگونه است ؟

مهاجرت کشاورزی به اروپا ، نقل مکان افرادی است که در بخش کشاورزی از مناطق یا کشورهای دیگر به اروپا کار می کنند. این پدیده سابقه طولانی دارد و به دوره نوسنگی باز می گردد، زمانی که اولین کشاورزان از آناتولی به اروپای جنوب شرقی مهاجرت کردند و جایگزین اکثر شکارچیان محلی شدند. از آن زمان مهاجرت کشاورزی به اروپا تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی قرار گرفته است.

برخی از دلایل اصلی مهاجرت کشاورزی به اروپا عبارتند از:

تقاضا برای نیروی کار ارزان و انعطاف پذیر در بخش کشاورزی-غذایی اروپا که اغلب توسط نیروی کار بومی برآورده نمی شود. این شکافی را ایجاد می کند که توسط کارگران مهاجر پر می شود که مایلند در ازای فرصت های شغلی دستمزدهای پایین و شرایط کاری بد را بپذیرند.

کمبود فرصت ها و معیشت در مناطق یا کشورهای مبدأ کارگران مهاجر، که آنها را به جستجوی چشم اندازهای بهتر در جاهای دیگر سوق می دهد. این می تواند به دلیل عواملی مانند فقر، درگیری، خشونت، آزار و اذیت، تغییرات آب و هوایی، تخریب زمین و بلایای طبیعی باشد.

وجود شبکه ها و روابط بین کارگران مهاجر و خانواده ها، دوستان، جوامع یا کارفرمایان در اروپا که مهاجرت و ادغام آنها را تسهیل می کند. این شبکه ها می توانند اطلاعات، کمک، حمایت و حفاظت از کارگران مهاجر را فراهم کنند.

نوشته های مرتبط

الگوها و روند مهاجرت کشاورزی به اروپا بسته به کشورهای مبدأ و مقصد، وضعیت قانونی و حقوق کارگران مهاجر و نوع و مدت قراردادهای کاری آنها متفاوت است. برخی از روش های مختلف مهاجرت کشاورزی به اروپا عبارتند از:

مهاجرت فصلی: این زمانی است که کارگران مهاجر برای یک دوره زمانی خاص، معمولاً مصادف با فصل برداشت، به اروپا نقل مکان می کنند و سپس به کشورهای خود باز می گردند.مطلب مرتبط : کشاورزی عمودی چیست ؟ رویکردی نوین در کشاورزی

مهاجرت دایره ای: این زمانی است که کارگران مهاجر به طور مکرر بین کشورهای محل سکونت خود و اروپا حرکت می کنند و از یک الگوی جابجایی منظم پیروی می کنند. این امر می تواند از طریق کانال های قانونی، مانند ویزای چند بار ورود یا برنامه های مهاجرت دایره ای، یا از طریق ترتیبات غیررسمی بین کارگران و کارفرمایان انجام شود.

مهاجرت دائم: این زمانی است که کارگران مهاجر به طور دائم در اروپا مستقر می شوند، یا از طریق کانال های منظم، مانند الحاق خانواده یا تابعیت، یا از طریق کانال های نامنظم، مانند درخواست پناهندگی یا برنامه های قانونی سازی.

مهاجرت کشاورزی به اروپا تأثیرات قابل توجهی بر کشورهای فرستنده و پذیرنده و همچنین بر خود کارگران مهاجر دارد. این تأثیرات بسته به زمینه و دیدگاه می تواند مثبت یا منفی باشد. برخی از تأثیرات احتمالی عبارتند از:

اثرات اقتصادی: مهاجرت کشاورزی می تواند با افزایش عرضه و بهره وری نیروی کار، حواله ها و سرمایه گذاری ها، تجارت و مصرف به توسعه و رشد کشورهای فرستنده و پذیرنده کمک کند. با این حال، می‌تواند چالش‌ها و هزینه‌هایی مانند انحراف در بازار کار، کاهش دستمزدها، دامپینگ اجتماعی و استثمار را برای هر دو طرف ایجاد کند.

اثرات اجتماعی: مهاجرت کشاورزی می‌تواند تنوع و انسجام هر دو جامعه فرستنده و پذیرنده را با تقویت تبادل فرهنگی و درک متقابل، سرمایه اجتماعی و شبکه‌ها، مشارکت مدنی و ادغام افزایش دهد. با این حال، همچنین می تواند برای هر دو طرف درگیری و تنش ایجاد کند، مانند تبعیض و نژادپرستی، طرد اجتماعی و انزوا، نقض حقوق بشر و سوء استفاده.

اثرات زیست‌محیطی: مهاجرت کشاورزی می‌تواند پایداری و انعطاف‌پذیری محیط‌های فرستنده و پذیرنده را با ترویج نوآوری و سازگاری، حفاظت و بازسازی، آگاهی و آموزش بهبود بخشد. با این حال، همچنین می تواند باعث آسیب و تخریب برای هر دو طرف، مانند آلودگی و زباله، جنگل زدایی و بیابان زایی، تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی شود.

مهاجرت کشاورزی به اروپا پدیده پیچیده ای است که نیازمند رویکردی جامع از سوی همه ذینفعان درگیر است. شناخت مزایا و چالش های بالقوه مهاجرت کشاورزی برای کشورهای فرستنده و پذیرنده و همچنین برای خود کارگران مهاجر مهم است. همچنین ضروری است که اطمینان حاصل شود که مهاجرت کشاورزی ایمن، قانونی و منصفانه برای همه طرف های ذینفع است. این به معنای احترام به حقوق و منزلت کارگران مهاجر است.

فراهم کردن شرایط کار و زندگی مناسب برای آنها؛ تسهیل تحرک و ادغام آنها؛ رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها و نیازهای آنها؛ افزایش مهارت ها و فرصت های آنها؛ ترویج مشارکت و توانمندسازی آنها؛ حفاظت از سلامت و رفاه آنها؛ حمایت از مشارکت های توسعه ای آنها؛ جلوگیری از بهره برداری و سوء استفاده از آنها؛ مبارزه با تبعیض و به حاشیه راندن آنها؛ حل تعارضات و شکایات آنها؛ همکاری با کشورهای مبدأ خود؛ تعامل با سازمان های جامعه مدنی خود؛ مشارکت دادن آنها در فرآیندهای سیاست گذاری؛ نظارت بر وضعیت و تأثیر آنها؛ ارزیابی نتایج و اثرات آنها؛ بهبود جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های آنها؛ توسعه سیاست های مبتنی بر شواهد خود؛ اجرای چارچوب های قانونی خود؛ اجرای استانداردهای خود؛ حصول اطمینان از مسئولیت پذیری آنها

مهاجرت کشاورزی اروپا

آینده مهاجرت کشاورزی به اروپا

آینده مهاجرت کشاورزی به اروپا نامشخص است و به عوامل مختلفی از جمله تکامل همه گیری کووید-19، اجرای سیاست مشترک کشاورزی، تأثیر تغییرات آب و هوایی، توسعه روابط تجاری و پویایی بستگی دارد. سیاست ها و جریان های مهاجرت بر اساس تحلیل ها و شواهد ارائه شده در این مقاله، برخی از روندها، پیش بینی ها و توصیه های ممکن برای مدیریت بهتر این پدیده عبارتند از:

روندها: مهاجرت کشاورزی به اروپا احتمالاً در میان مدت ادامه خواهد یافت، زیرا تقاضا برای نیروی کار کشاورزی در اتحادیه اروپا همچنان بالاست و عرضه نیروی کار بومی کم است. با این حال، ترکیب و ویژگی های مهاجران کشاورزی ممکن است در طول زمان، بسته به مبدا، مقصد، وضعیت قانونی، مهارت ها و ادغام کارگران مهاجر تغییر کند. مهاجرت کشاورزی همچنین ممکن است متنوع تر و پیچیده تر شود و اشکال و الگوهای مختلف تحرک را شامل شود، مانند مهاجرت فصلی، دایره ای یا دائمی.

پیش‌بینی‌ها: طبق بررسی سیستماتیک ادبیات سناریوها و پیش‌بینی‌های مهاجرت، مهاجرت کشاورزی به اروپا ممکن است تحت‌تاثیر چهار عامل اصلی قرار گیرد: جمعیت‌شناسی، اقتصاد، محیط‌زیست و حکومت. بسته به نحوه تکامل این محرک ها در سناریوهای مختلف، مهاجرت کشاورزی به اروپا ممکن است در بلندمدت افزایش، کاهش یا ثابت بماند. به عنوان مثال، سناریوی رشد اقتصادی پایین، تخریب محیط زیست بالا، باروری پایین و جمعیت پیر و سیاست های محدود کننده مهاجرت ممکن است منجر به کاهش مهاجرت کشاورزی به اروپا شود. در مقابل، سناریوی رشد اقتصادی بالا، تخریب کم محیط زیست، باروری بالا و جمعیت جوان و سیاست‌های مهاجرت آزاد ممکن است منجر به افزایش مهاجرت کشاورزی به اروپا شود.

قیمت زمین کشاورزی در اروپا

قیمت زمین کشاورزی در اروپا بسته به کشور، منطقه، نوع و کیفیت زمین، و همچنین نیروی بازار عرضه و تقاضا، بسیار متفاوت است. طبق داده های یورواستات، میانگین قیمت یک هکتار زمین قابل کشت در اتحادیه اروپا در سال 2021 از 3661 یورو در کرواسی تا 77583 یورو در هلند متغیر بود. بالاترین قیمت منطقه ای برای زمین های قابل کشت در منطقه هلندی فلوولند (141 094 یورو در هکتار) بود، در حالی که کمترین آن در منطقه اوور نورلند سوئد (1882 یورو در هکتار) بود.

خرید زمین زراعی معمولاً گرانتر از خرید علفزار دائمی بود که میانگین قیمت آن 1423 یورو در هکتار در بلغارستان و 62818 یورو برای هر هکتار در هلند بود. قیمت زمین های زراعی نیز به آبیاری بودن یا نبودن آن بستگی داشت و در بیشتر مناطق زمین های قابل آبیاری گران تر از زمین های غیر قابل آبیاری است.

اگر علاقه مند به خرید یا فروش زمین کشاورزی در اروپا هستید، می توانید اطلاعات و داده های بیشتر را در وب سایت Data Europa EU بیابید که امکان دسترسی به مجموعه داده های مختلف در مورد قیمت زمین کشاورزی بر اساس منطقه را فراهم می کند.

انتهای مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط