برندهای اسپانیایی و شرکت های خودروسازی اسپانیا

بانک سانتاندر اسپانیا

برندهای اسپانیایی : اسپانیا کشوری با فرهنگ و تاریخ غنی و همچنین خانه بسیاری از برندهای معروف و موفق است. برخی از بزرگترین برندهای اسپانیا عبارتند از: زارا: زارا یک خرده فروش پوشاک است که به مد سریع و حضور جهانی اش معروف است. این با ارزش ترین برند اسپانیایی با ارزش برند 18.9 میلیارد […]