بزرگترین تولید کننده روغن خوراکی جهان

بزرگترین تولید کننده روغن خوراکی جهان کدام کشور است ؟

بزرگترین تولید کننده روغن خوراکی جهان اندونزی است ، اندونزی بزرگترین تولید کننده روغن پالم در جهان است. در سال 2021، اندونزی 77.2 میلیون تن روغن پالم تولید کرد که 60 درصد از تولید جهانی را تشکیل می...

بزرگترین تولید کننده برنج در جهان

بزرگترین تولید کننده برنج در جهان در سال ۲۰۲۳

بزرگترین تولید کننده برنج در جهان چین است ، بزرگترین تولیدکننده برنج در جهان در سال 2023، چین است، با تولید تخمینی 148.9 میلیون تن متریک. چین همچنین بزرگترین مصرف کننده و واردکننده برنج با مصرف داخلی 155...

بزرگترین تولید کننده مرغ در جهان

بزرگترین تولید کننده مرغ در جهان کدام کشور است ؟

بزرگترین تولید کننده مرغ در جهان : بر اساس داده‌های پایگاه داده آماری سازمان غذا و کشاورزی (FAOSTAT) در سال 2021، بزرگترین تولیدکننده مرغ در جهان در سال 2022 ایالات متحده آمریکا بود. ایالات متحده در سال 2022...

قیمت زمین کشاورزی در آلمان

قیمت زمین کشاورزی در آلمان سال ۲۰۲۳ چقدر است؟

قیمت زمین کشاورزی در آلمان سال ۲۰۲۳ چقدر است؟ : قیمت زمین کشاورزی در آلمان به عوامل مختلفی از جمله مکان، وسعت، کیفیت و تقاضای زمین بستگی دارد. بر اساس گزارش اداره آمار فدرال آلمان، میانگین ارزش خرید...

صفحه 1 از 2 1 2