خانه نویسندگان مطالب توسط مهدی رضائی مهر

مهدی رضائی مهر

181 مطالب 27 دیدگاه‌ها
من مهدی رضائی مهر هستم ، مـوسـس وب سـایـت ازهـیـچ | ایـده بـگـیر و شـروع کـن ! از سال ۱۳۸۸ در حوزه اینترنت فعالیت می کنم .شما می توانید از طریق توییتر یا ایمیل با من در ارتباط باشید.

ببیشتر خوانده شده اند